BYPASS 12.4.7 CHI TIẾT

BYPASS 12.4.7 CHI TIẾT
thấy nhiều bạn vẫn hay mắc phải vấn đề bypas 12.4.7
- Khi JB xong bạn ko bắt wifi. mà chọn kết nối itune chờ máy kết nối itune bạn việc kick là đợi là xong
https://drive.google.com/file/d/1SVkwt8qk6jmxU7_I_8RqMRaOfZShg7Lw/view?usp=sharing
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved