Rom Full J2 Prime RM-G532G 6.0.1 TV

Rom Full J2 Prime RM-G532G 6.0.1 TV

Rom Full J2 Prime RM-G532G 6.0.1 TV


lLm4Fin.

Rom J2 Prime RM-G532G 6.0.1 TV, file full dùng cho máy treo logo, brick và mở mã bảo vệ vì con này rất khó hard resset bằng phím cứng.

Link : J2 Prime Rm-G532G


Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved