bypass j7pro u10

bypass j7pro u10

chọn Ngôn Ngữ Englich Canada
bấm Next
bỏ sim mã pin vào
chọc sim ra , vuốt từ trái qua phải ( chỗ Ngày Giờ ) nhanh tay vuốt trên xuống , chọn Bluotool
bật Blutool Ok thì đè nút trở về 3 giây xuất hiện 1 bảng thông báo ,
và việc còn lại làm gì chắc biết rồi
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved