bypass ip6 no sim

bypass ip6 no sim

https://drive.google.com/file/d/1dsKcYgHlWmvZlaNMe0vSfWbWHQgxRyPw/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1eVtYhsPE5RRe5eoa3bni7iplf6hvX6j3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AnZlfHY97QElu5pgD9W_fRYXyXHcUWWv

https://drive.google.com/file/d/1jnviBBF9OYSF--_dzhOIIYXvVEP5S8Q1/view


bạn đưa máy về dfu chạy ios cao nhất cho máy rồi hãy tiền hành bypass "FRPFILE iCloud Bypass tool v2.1"


máy bị thế do bạn dùng tool bypass không đúng cho ip6+ bạn dùng tool "FRPFILE iCloud Bypass tool v2.1" bypass sẽ ok nhé https://drive.google.com/file/d/1Hg-ssDO1T6uyxJ8zOdG3Mvwzl7d1VdqS/view Passwork extract is : frpfile.com

in ok ,checkra1n 0.9.9 , DFU , ok thì giữ V +,- đối 7,trỡ lên , 6s đổ về thì Vol - O
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved