bypass i0s iphone có sóng

bypass i0s iphone có sóng

Đưa máy về DFU, dùng 3utool nâng lên 13.5 nhớ chọn “giữ lại dữ liệu người dùng”
Checkra1n
Backup file
Restore sạch -> dính icloud
Checkra1n
Active file backup
Reset -> xong
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved