Rom Stock Asus Zenfone 2 Go ZB500KG Unbrick

Rom Stock Asus Zenfone 2 Go ZB500KG Unbrick

Rom Stock Asus Zenfone 2 Go ZB500KG Unbrick

Rom Asus
Rom stock Asus Zenfone 2 Go ZB500KG unbrick cứu máy, xóa mật khẩu, fix treo logo, lỗi phần mềm,…
Download:
CSC_ZB500KG_12_0_0_098_Phone-userdebug_NewAFT-131480989485007864.zip | Google Drive – Mshare
QcomDLoader_v1.8.0.0.rar | Google Drive – Mshare
ZB500KG image download SOP_G0331.pdf | Google Drive – Mshare
ZB500KG_V098_USERDEBUG_download.zip | Google Drive – Mshare
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved