Xì Kèo MIPI DEVICE FAIL, máy mất sóng

Xì Kèo MIPI DEVICE FAIL, máy mất sóng

kèo này hỏi thì mấy anh lớn toàn đòi lúa, nay free luôn cho máu mk)
áp dụng hầu hết trên mọi thiết bị, ae lưu lại phòng thân

flash combo file sau đó gỏ dial *#33725327#
chọn backup efs
chọn 3 EFS CLEAR & RESTORE
kèo này hỏi thì mấy anh lớn toàn đòi lúa, nay free luôn cho máu mk)
áp dụng hầu hết trên mọi thiết bị, ae lưu lại phòng thân

flash combo file sau đó gỏ dial *#33725327#
chọn backup efs
chọn 3 EFS CLEAR & RESTORE
flash lại rom gốc
root
xong gỏ cái này trên máy tính nha
adb shell
su
am broadcast -a android.provider.Telephony.SECRET_CODE -d android_secret_code://27663368378

xuất hiện menu và bấm theo thứ tự > lụm lúa, sóng gió lên căng đét

2 ue setting info
1 setting
2 system
3 nv rebuild
3 all
flash lại rom gốc
root
xong gỏ cái này trên máy tính nha
adb shell
su
am broadcast -a android.provider.Telephony.SECRET_CODE -d android_secret_code://27663368378

xuất hiện menu và bấm theo thứ tự > lụm lúa, sóng gió lên căng đét

2 ue setting info
1 setting
2 system
3 nv rebuild
3 all
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved