j2 prime frp reset done

j2 prime frp reset done

J2 Prime SM-G532G FRP ver mới nhất ok
1:Với Z3X Downloand Frimware combination trong suport
2:qua tab Flash chọn file COMBINATION Tích vào dấu ...
3:Tích bỏ chọn tất cả chỉ chừa boot-preloader và Flash
4:Khởi Động vào recovery full wipe reboot máy nhận adb
5:Chọn Tab unlock vs reset FRP vào Settings On OEM lên Reset done.
tải xuống.
Mã:
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G532G
Android version: 6.0.1
Product code:
Phone version:
PDA version: G532GDXU1AQF3
CSC version: G532GOLB1AQF2
CSC country code: VIETNAM
CSC sales code: XXV
HW version:
Phone SN: R58J339L8TE
Chip name: MT6737T
Modem board:
Security patch: 2017-06-01
RF cal date:
IMEI:
Bypass FRP... OK
For complete reset FRP, goto 'Backup and reset' and make 'Factory data reset
Done with Samsung Tool PRO v.28.8.1
Ai ko có z3x thì Flash File Dưới rồi dùng tool xóa FRP Nhé.
File cho anh ae ko có box z3x : SM-G532G-FRP
úp qua odin..
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved