Free solution Mi account

Free solution Mi account

ech support. hy vọng anh em không phá giá nhau để còn kiếm ăn sống qua ngày chờ qua thời, share nội bộ xài chơi chớ pub lung tung nhà sản xuất block hết thì ăn cám hết... (sợ nhiều khi ko có mà ăn)

https://drive.google.com/open?id=0B2IeRmvUl2wOc2FTWFhocllYd1U

Đối với máy đã unlock boot loader
đưa về fastboot, copy lệnh, enter bụp phát rồi khỏi động lại => done


Còn đối với máy locked bootloader

thì dùng cáp EDL rồi đưa vào chế độ 9008 xong flash = miflash, chọn mục erase all :DPass : Vietfones.vn
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved