FPT s68 4g FRP

FPT s68 4g FRP

nguồn + vol - đưa về fashbool xong adb gỏ lệnh fastboot arase persist khởi động lại máy done
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved