Cảnh báo thu nhầm máy trả góp Mirae Asset .

Cảnh báo thu nhầm máy trả góp Mirae Asset .


Cảnh báo thu nhầm máy trả góp Mirae Asset .
Hiện tại có 1 loại trả góp cam kết qua ngân hàng Mirae Asset,.Loại Knox này cực kỳ khó nhận biết vì khi khởi động không có thông báo cảnh báo . Vẫn Harset cài đặt gốc , bật EOM vô tư , check Quản trị viên không có Knox . Nhưng không góp tới tháng Banks nó nhắc và khóa.
Hiện tại chưa có giải pháp hữu hiệu.
Cách nhận biết :
1/ Sau khi khôi phục cài đặt gốc máy kết nối wifi sẽ chạy cập nhật có thông báo thanh toán qua Mirae set ( như video) nhưng rất nhanh => Máy khách bán tốt nhất " bao check" như iphone cho chắc ( muốn k mất dữ liệu khách cẩn thận backup Smart Switch trước)
https://www.youtube.com/watch?v=0rv2TWrlM70
<iframe width="645" height="363" src="" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
2/ Vào phần giói thiệu điện thoại Payment Services : đã bật là nó đó.
Chia sẽ anh em cẩn thận, kẻo thu nhầm máy ăn tết mất vui

[​IMG]

[​IMG]


Chỉnh sửa cuối: Thứ sáu lúc 16:18

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved