Chia sẻ Neo9 báo sạc k lên % pin

Chia sẻ Neo9 báo sạc k lên % pin

Nhận khách bảo sạc vào pin rất chậm
tưởng thơm tháo ra đo áp sạc đử 5v, đo tại chân pin 3v7 ... kiểm tra BSI trở bình thường... Thay con 6 chân 1V not ok .. làm thêm diot .. ic sạc các kiểu vẩn z... e ức chế tháo câu tắc hết vẩn thế
Độ cho e nó con diot sạc luôn vẩn not ok
Nghỉ lổi bsi nhưng k biết đi về đâu... mò cả buổi củng done phê quáFD90E9D6-8EAE-4913-85DD-1F9901ACE486.

37AD3011-13B6-4AC0-AB02-045391CCA12C.

05936A3D-CBB7-4C7F-B003-FE05BCAE8892.

F8BB1EDF-1D46-490E-87AE-69DE866EAE2E.

23E7AA92-D887-4294-A819-0FEB702402BE.

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved