ICLOUD BẰNG PHẦN CỨNG

ICLOUD BẰNG PHẦN CỨNG
Dịch vụ unlock,nạp tiếng việt,nâng cấp và sửa lỗi phần mềm chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa AZSOFT.
Ghi chú:
 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua số: 028.3507.3527 để được tư vấn và kiểm tra báo giá trực tiếp.
 • Sau khi làm bao restore,bao reset thoải mái
 • Không bảo hành (quý khách có nhu cầu bảo hành 1 tháng, vui lòng + thêm 10% phí sữa chữa thanh toán)
  BẢNG GIÁ GỠ ICLOUD BẰNG PHẦN CỨNG

  iPhone 4 250.000 Xử lý trên main, 1 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone 4S 400.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone 5 800.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone 5C 900.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone 5S 1.100.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, mất vân tay, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone SE 0 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, mất vân tay, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone 6 2.000.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, mất vân tay, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone 6 Plus 2.300.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, mất vân tay, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone 6S 2.300.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, mất vân tay, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone 6S Plus 2.600.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, mất vân tay, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone 7 4.000.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone 7 Plus 4.500.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone 8 5.500.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPhone 8 Plus 6.000.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad 2 (3G) 350.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, mất 3G, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad 3 (3G) 350.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, mất 3G, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad 4 (3G) 350.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, mất 3G, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad Mini 1 (3G) 450.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad Mini 2 (3G) 450.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad Mini 3 (3G) 550.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad Air 1 (3G) 600.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad Air 2 (3G) 1.500.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad 2 (Wifi) 600.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, dung lượng còn 16GB, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad 3 (Wifi) 600.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, dung lượng còn 16GB, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad 4 (Wifi) 600.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, dung lượng còn 16GB, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad Mini 1 (Wifi) 600.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, dung lượng còn 16GB, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad Mini 2 (Wifi) 600.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, dung lượng còn 16GB, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad Mini 3 (Wifi) 600.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, dung lượng còn 16GB, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad Mini 4 (Wifi) 800.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, dung lượng còn 16GB, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad Air 1 (Wifi) 600.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, dung lượng còn 16GB, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad Air 2 (Wifi) 900.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, dung lượng còn 16GB, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad 5 (3G) 1.300.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành
  iPad 5 (Wifi) 1.300.000 Xử lý trên main, 1 đến 2 ngày, reset tại chổ, không bảo hành

  Chi Tiết

  Đăng nhận xét

   
  Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved